Про нас

European agency є активним, професійним учасником національної страхової спільноти. Компанія створювалась у часи стрімкого розвитку страхового ринку. На початковому етапі свого становлення, в період з 2003 по 2008 рік, European agency спеціалізувалось на обслуговуванні фізичних осіб.

Згодом, на тлі економічних перетворень, що мали місце протягом 2008-2009 років, оновленій команді страхового посередника вдалося суттєво розширити клієнтський портфель, почавши системно супроводжувати ризики корпоративних клієнтів.

Станом на сьогодні компанія володіє необхідними компетенціями та активно представлена в наступних напрямках діяльності – класичне страхове брокерство, ризик-менеджмент, управління лояльністю персоналу.

Про нас
European agency – компанія, якій довіряють управління ризиками із використанням інструментів страхового захисту
Станом на сьогодні компанія має необхідні компетенції та активно представлена в наступних напрямках діяльності:
Класичне страхове брокерство
Страховий консалтинг, посередництво в ході відбору провайдерів страхових послуг, супровід укладених страхових контрактів, аналітика ефективності програм страхового захисту тощо
Ризик-менеджмент
Консалтинг з питань управління ризиками, розробка та імплементація програм страхового захисту бізнесу
Управління лояльністю персоналу
Використання фінансових інструментів захисту особистих майнових інтересів задля побудови та підтримання позитивного іміджу роботодавця
Місія компанії

Надавати споживачам страхових послуг персоналізовані (персоніфіковані) smart-рішення, побудовані на базі страхових продуктів від досвідчених Страховиків, які в раціональний спосіб задовольняють їх потреби у страховому захисті.

Місія компанії
Цінності
Наша корпоративна культура орієнтована на потреби Клієнта та базується на наступному наборі цінностей:
Професіоналізм та надійність
вони мають доповнювати і підтверджувати в часі відчуття захищеності та довіри.
Прозорість та відкритість
як необхідні чинники для побудови ідеального «середовища довіри», задля досягнення Клієнтського «спокою».
Інноваційність та гнучкість
Задля прагнення та ефективного впровадження нових змін, покращень та удосконалень.
Візія
Що драйвить та спонукає?

Наразі, ми спостерігаємо пришвидшення темпів очищення страхового ринку від неблагонадійних гравців та консолідацію великих за обсягами страхових портфелів серед компаній, що є лідерами з певних видів страхування. Це, скоріш за все, зменшить рівень цінової конкуренції між страховиками та змусить їх перейти до покращень сервісної складової своїх страхових продуктів. Рівень клієнтської довіри до страхового ринку та обізнаність споживачів у страхуванні буде зростати, а, отже, потреба у страховому посередництві, в класичному розумінні цього сервісу, буде поступово зникати.

Зближення провайдерів та споживачів страхових послуг не зможе автоматично забезпечити в повному обсязі весь спектр клієнтських потреб. Страховому ринку не притаманна гнучкість у задоволенні індивідуальних потреб кожного клієнта, зазвичай страховики пропонують уніфіковані страхові продукти, які не можуть забезпечити оптимальний страховий захист в раціональний спосіб – користуючись такими страховими продуктами, клієнти завжди будуть мати певний набір «зайвих» страхових сервісів і, в той же час, може існувати певний дефіцит обсягу відповідальності страхових компаній.

Ми віримо, в майбутньому, успішним буде той бізнес, що буде спроможним генерувати персоніфікований набір унікальних переваг для свого Клієнта. Досягти цього звичайними удосконаленнями та/або покращеннями просто неможливо – тож ми прагнемо набувати нових якостей, як то творча свобода, готовність до експериментів, до ризику і до відповідальності.

European agency
простір унікальних страхових рішень, що здатні підсилювати та розвивати бізнес наших Клієнтів
Eagency
ОК